Franczyza Dostawa Blog Kontakt
Wersja polska English version
Zaloguj się
Zarejestruj konto
Przypomnij hasło
Wyślij ponownie email aktywacyjny
Dostawa
Regulamin
Kontakt
O nas
Jesteś tu:
Kod pocztowy: Polska
opis obrazka

Bros Płyn na komary i kleszcze 50% DEET tropikalny 130 ml

Bros Płyn na komary i kleszcze 50% DEET tropikalny (130 ml)
40,99 zł
(315.31zł / 1L)

Opis produktu:

  • Płyn bardzo skutecznie odstrasza komary (w tym tropikalne, które przenoszą malarię i gorączkę zachodniego Nilu), kleszcze i meszki. Zabezpiecza przed komarami pospolitymi aż do 12 h, komarami tropikalnymi i meszkami do 10 h oraz kleszczami do 9 h. Dzięki wyjątkowo wysokiemu stężeniu substancji odstraszającej, preparat działa dłużej niż większości dostępna na rynku produktów do ochrony przed komarami.

Rodzaj przechowywania:

  • Przechowywać w temperaturze otoczenia

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa:

Środki ostrożności: Stosować raz dziennie u osób powyżej 17 roku życia. Nie stosować na skaleczoną lub podrażnioną skórę. Unikać kontaktu z błonami śluzowymi i oczami. Umyć ręce przed jedzeniem, piciem, żuciem gumy, paleniem lub korzystaniem z toalety. Po powrocie z zewnątrz preparat zmyć wodą z mydłem a odzież wyprać. Produkt w rzadkich przypadkach może powodować wystąpienie podrażnienia skóry. Ewentualne ślady na ubraniach są łatwe do usunięcia - znikają po pierwszym praniu. Nie stosować na materiałach syntetycznych i skórzanych, nie opryskiwać mebli, powierzchni plastikowych, lakierowanych, malowanych oraz zegarków. Uwaga H226 Łatwopalna ciecz i pary. H302 Działa szkodliwie po połknięciu. H319 Działa drażniąco na oczy. H315 Działa drażniąco na skórę. H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P501 Zawartość / pojemnik usuwać na wysypisko lub do utylizacji zgodnie z miejscowymi przepisami. Pierwsza pomoc: Skórę przemyć wodą z mydłem. W razie potrzeby lub połknięcia skontaktować się z lekarzem. Inne skutki uboczne niż wymienione w klasyfikacji nie są znane. Substancje czynne: N,N-dietyIo-m-toluamid (DEET) 50% (50 g/100 g), olejek z eukaliptusa cytrynowego, uwodniony, cyklizowany (redefinicja z: mieszanina cis i trans-p-mentano-3,8 diolu) (citriodiol) 0,01% (0,01 g/100 g). Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 7306/18

Przygotowanie i stosowanie:

Sposób użycia: Miejsca narażone na ukąszenia oraz odzież spryskać z odległości 15 cm. Na twarz i szyję nanieść produkt pośrednio - spryskać dłoń, a następnie rozsmarować.

Adres producenta:

Podmiot odpowiedzialny i producent: BROS Sp. z o.o. sp. k., ul. Karpia 24, 61-619 Poznań tel.: (61) 826 25 12 e-mail: biuro@expel.pl www.bros.pl

Adres zwrotny:

Podmiot odpowiedzialny i producent: BROS Sp. z o.o. sp. k., ul. Karpia 24, 61-619 Poznań tel.: (61) 826 25 12 e-mail: biuro@expel.pl www.bros.pl
Ilość produktów:
0
Łączna wartość:
0,00 zł
Twój koszyk jest pusty
Otwórz koszyk

PRODUKTY DNIA

opis obrazka
opis obrazka
rodowita wilczki
Inka Napój Roślinny
opis obrazka
Określ kraj i kod pocztowy miejsca dostawy:
Kraj dostawy:  
Kod pocztowy: