Franczyza Dostawa Blog Kontakt
Wersja polska English version
Zaloguj się
Zarejestruj konto
Przypomnij hasło
Wyślij ponownie email aktywacyjny
Dostawa
Regulamin
Kontakt
O nas
Jesteś tu:
Kod pocztowy: Polska
opis obrazka

Autoland Car Care Preparat do deski rozdzielczej Zielone jabłko 750 ml

Autoland Car Care Preparat do deski rozdzielczej Zielone jabłko (750 ml)
26,99 zł
(35.99zł / 1L)

Opis produktu:

 • Zastosowanie Czyści i konserwuje deskę rozdzielczą i wszystkie plastikowe, winylowe i gumowe elementy we wnętrzu pojazdu. Usuwa odciski palców, plamy i inne zabrudzenia. Naturalny wosk pszczeli ożywa i pogłębia kolory oraz chroni plastiki przed szybkim starzeniem. Nadaje połysk oraz pozostawia przyjemny zapach. Antystatyczny - ogranicza gromadzenie się kurzu. Doskonale nadaje się do kokpitów gładkich, jaki i z fakturą oraz elementami z drewna. Zawiera filtr UV - chroni przed płowieniem. 360° działanie - produkt wyposażony w specjalny zawór i rozpylacz gwarantuje działanie w każdej pozycji.
 • Posiada atest PZH.

Składniki:

 • Zawiera:
 • Naphtha (petroleum)
 • butan
 • propan
 • izobutan
 • powyżej 30% węglowodory alifatyczne
 • mniej niż 5% niejonowego związku powierzchniowo czynnego
 • kompozycję zapachową

Rodzaj przechowywania:

 • Przechowywać w temperaturze otoczenia

Przechowywanie:

Produkt nie ulega przeterminowaniu.

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa:

Człowiek i ekologia Niebezpieczeństwo. H222 Skrajnie łatwopalny aerozol H229 Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. H315 Działa drażniąco na skórę. H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. H361 Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki. H373 Może spowodować uszkodzenie narządów (system nerwowy) w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia. H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodują długotrwałe skutki. P102 Chronić przed dziećmi. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. - Palenie wzbronione. P251 Pojemnik pod ciśnieniem. Nie przekłuwać anie nie spalać, nawet po zużyciu. P260 Nie wdychać rozpylonej cieczy. P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P301+310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/ P331 NIE wywoływać wymiotów. P304+340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P410 + P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F. P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z regionalnymi/krajowymi przepisami.

Przygotowanie i stosowanie:

Sposób użycia Potrząśnij pojemnikiem. Rozprowadź preparat na powierzchni czyszczonych elementów. W okolicach szyb nanieś preparat na szmatkę przed użyciem. Wypoleruj miękką szmatką.

Nazwa produktu uregulowana prawnie:

Preparat do deski rozdzielczej

Kraj pochodzenia:

Polska

Pochodzenie:

Wyprodukowano w Polsce

Adres producenta:

Autoland J. Kisielewski & J. Morański Sp. j. ul. Ogrodowa 37 00-873 Warszawa Zakład produkcyjny: ul. Mickiewicza 28 43-250 Pawłowice

Adres zwrotny:

Autoland J. Kisielewski & J. Morański Sp. j. ul. Ogrodowa 37 00-873 Warszawa tel./fax: +48 (32) 47 22 531 www.autoland.pl sekretariat@autoland.pl
Klienci którzy wybrali ten produkt, kupili także...

Autoland Car Care Atack Płyn do felg

700 ml
25,19 zł

Morliny Kiełbasa morlińska z piersi...

400 g
13,76 zł
Ilość produktów:
0
Łączna wartość:
0,00 zł
Twój koszyk jest pusty
Otwórz koszyk

PRODUKTY DNIA

opis obrazka
opis obrazka
rodowita wilczki
Inka Napój Roślinny
opis obrazka
Określ kraj i kod pocztowy miejsca dostawy:
Kraj dostawy:  
Kod pocztowy: