Franczyza Dostawa Blog Kontakt
Wersja polska English version
Zaloguj się
Zarejestruj konto
Przypomnij hasło
Wyślij ponownie email aktywacyjny
Dostawa
Regulamin
Kontakt
O nas
Jesteś tu:
Kod pocztowy: Polska
opis obrazka

Autoland Car Care Preparat do deski rozdzielczej Wanilia 750 ml

Autoland Car Care Preparat do deski rozdzielczej Wanilia (750 ml)
26,99 zł
(35.99zł / 1L)

Opis produktu:

  • Zastosowanie Czyści i konserwuję deskę rozdzielczą i wszystkie plastikowe, winylowe i gumowe elementy we wnętrzu pojazdu. Usuwa odciski palców, plamy i inne zabrudzenia. Naturalny wosk pszczeli ożywia i pogłębia oryginalny kolor oraz chroni plastiki przed szybkim starzeniem. Nadaje połysk oraz pozostawia przyjemny zapach. Antystatyczny - ogranicza gromadzenie się kurzu. Doskonale nadaję się do kokpitów gładkich, jak i z fakturą oraz z elementami z drewna. Zawiera filtr UV - chroni przed płowieniem. 360° działanie - produkt wyposażony w specjalny zawór i rozpylacz gwarantuje działanie w każdej pozycji.
  • Posiada atest PZH.

Rodzaj przechowywania:

  • Przechowywać w temperaturze otoczenia

Przechowywanie:

Produkt nie ulega przeterminowaniu.

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa:

Niebezpieczeństwo. H222 Skrajnie łatwopalny aerozol. H229 Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. H315 Działa drażniąco na skórę. H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. H361 Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki. H373 Może spowodować uszkodzenie narządów (system nerwowy) w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia. H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P102 Chronić przed dziećmi. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. - Palenie wzbronione. P251 Pojemnik pod ciśnieniem. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. P260 Nie wdychać rozpylonej cieczy. P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P301+310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. P331 NIE wywoływać wymiotów. P304+340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić lub wynieść do swobodnego oddychania. P410 + P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/ 122°F. P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z regionalnymi/krajowymi przepisami. Zawiera: Naphtha (petroleum), butan, propan, izobutan, powyżej 30% węglowodory alifatyczne, mniej niż 5% niejonowego związku powierzchniowo czynnego, kompozycję zapachową (salicylan benzylu).

Przygotowanie i stosowanie:

Sposób użycia Potrząśnij pojemnikiem. Rozprowadź preparat na powierzchni czyszczonych elementów. W okolicach szyb nanieś preparat na szmatkę przed użyciem. Wypoleruj miękką szmatką.

Nazwa produktu uregulowana prawnie:

Preparat do czyszczenia i pielęgnacji deski rozdzielczej Wanilia

Kraj pochodzenia:

Polska

Pochodzenie:

Wyprodukowano w Polsce

Adres producenta:

Autoland J. Kisielewski & J. Morański Sp. j. ul. Ogrodowa 37 00-873 Warszawa Zakład produkcyjny: ul. Mickiewicza 28 43-250 Pawłowice

Adres zwrotny:

Autoland J. Kisielewski & J. Morański Sp. j. ul. Ogrodowa 37 00-873 Warszawa tel./fax: +48 (32) 47 22 531 sekretariat@autoland.pl www.autoland.pl
Klienci którzy wybrali ten produkt, kupili także...

Kotanyi Lubczyk ogrodowy otarty

10 g
2,29 zł

Łowicz Ser Gouda

1 kg
38,99 zł

Morliny Frankfurterki

240 g
11,99 zł
Ilość produktów:
0
Łączna wartość:
0,00 zł
Twój koszyk jest pusty
Otwórz koszyk

PRODUKTY DNIA

opis obrazka
opis obrazka
rodowita wilczki
Inka Napój Roślinny
opis obrazka
Określ kraj i kod pocztowy miejsca dostawy:
Kraj dostawy:  
Kod pocztowy: