Franczyza Dostawa Blog Kontakt
Wersja polska English version
Zaloguj się
Zarejestruj konto
Przypomnij hasło
Wyślij ponownie email aktywacyjny
Dostawa
Regulamin
Kontakt
O nas
Jesteś tu:
Kod pocztowy: Polska
opis obrazka

Autoland Car Care Blag Czernidło do opon 400 ml

Autoland Car Care Blag Czernidło do opon (400 ml)
33,50 zł
(83.75zł / 1L)

Opis produktu:

  • Zastosowanie Przywraca oponom oryginalny kolor i wydobywa ich głęboką „mokrą" czerń. Konserwuje i zabezpiecza gumę przed szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych oraz zewnętrznych (sól, zabrudzenia drogowe). Poprawia elastyczność gumy - zapobiega starzeniu i pękaniu krawędzi opon. Zawiera filtr UV - zapobiega płowieniu. 360° działanie - produkt wyposażony w specjalny zawór i rozpylacz gwarantuje działanie w każdej pozycji.

Rodzaj przechowywania:

  • Przechowywać w temperaturze otoczenia

Przechowywanie:

Produkt nie ulega przeterminowaniu.

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa:

Człowiek i ekologia Niebezpieczeństwo. H222 Skrajnie łatwopalny aerozol. H229 Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. H315 Działa drażniąco na skórę. H336 Może wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. H361 Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki. H373 Może spowodować uszkodzenie narządów w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia. H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P102 Chronić przed dziećmi P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/ otwartego ognia/gorących powierzchni. - Palenie wzbronione. P251 Pojemnik pod ciśnieniem. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. P260 Nie wdychać par/rozpylonej cieczy. P331 NIE wywoływać wymiotów. P301+P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. P410+412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z regionalnymi/krajowymi przepisami. Zawiera: węglowodory alifatyczne, propan, butan.

Przygotowanie i stosowanie:

Sposób użycia Umyj powierzchnię opon i odczekaj do ich wyschnięcia. Mocno potrząśnij pojemnikiem. Rozprowadź preparat równomiernie na powierzchni opony. Zachowaj odległość 15 cm. Uwaga - Nie stosować na bieżnik!

Nazwa produktu uregulowana prawnie:

Czernidło do opon

Kraj pochodzenia:

Polska

Pochodzenie:

Wyprodukowano w Polsce

Adres producenta:

Autoland J. Kisielewski & J. Morański Sp. j. ul. Ogrodowa 37 00-873 Warszawa Zakład Produkcyjny: ul. Mickiewicza 28 43-250 Pawłowice

Adres zwrotny:

Autoland J. Kisielewski & J. Morański Sp. j. ul. Ogrodowa 37 00-873 Warszawa tel./fax: +48 (32) 47 22 531 www.autoland.pl sekretariat@autoland.pl
Klienci którzy wybrali ten produkt, kupili także...

Ambi Pur Moonlight Vanilla...

7 ml
32,99 zł

Sokołów Gold Kiełbasa krakowska sucha

345 g
20,99 zł
Ilość produktów:
0
Łączna wartość:
0,00 zł
Twój koszyk jest pusty
Otwórz koszyk

PRODUKTY DNIA

opis obrazka
opis obrazka
rodowita wilczki
Inka Napój Roślinny
opis obrazka
Określ kraj i kod pocztowy miejsca dostawy:
Kraj dostawy:  
Kod pocztowy: