Franczyza Dostawa Blog Kontakt
Wersja polska English version
Zaloguj się
Zarejestruj konto
Przypomnij hasło
Wyślij ponownie email aktywacyjny
Dostawa
Regulamin
Kontakt
O nas
Jesteś tu:
Kod pocztowy: Polska
opis obrazka

Autoland Car Care Środek do listew i zderzaków 400 ml

Autoland Car Care Środek do listew i zderzaków (400 ml)
25,99 zł
(64.98zł / 1L)

Opis produktu:

  • Zastosowanie Nadaje głęboki połysk i przywraca oryginalny kolor nielakierowanym częściom z tworzyw sztucznych. Konserwuje zderzaki samochodowe, lusterka, listwy, spojlery i inne zewnętrzne elementy pojazdu. Zabezpiecza przed szkodliwym wpływem niskich i wysokich temperatur. Uniwersalny - do wszystkich kolorów plastikowych elementów. Może też być używany do konserwacji opon i innych elementów gumowych. Zawiera filtr UV - chroni przed płowieniem. 360° działanie - produkt wyposażony w specjalny zawór i rozpylacz gwarantuje działanie w każdej pozycji.

Rodzaj przechowywania:

  • Przechowywać w temperaturze otoczenia

Przechowywanie:

Produkt nie ulega przeterminowaniu.

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa:

Człowiek i ekologia NIEBEZPIECZEŃSTWO. H222 Skrajnie łatwopalny aerozol. H229 Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. H315 Działa drażniąco na skórę. H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. H361 Podejrzewa się, ze działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki. H373 Może spowodować uszkodzenie narządów w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia. H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P102 Chronić przed dziećmi. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia otwartego ognia/gorących powierzchni. - Palenie wzbronione. P251 Pojemnik pod ciśnieniem. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. P260 Nie wdychać rozpylonej cieczy. P301+P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z ŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. P331 NIE wywoływać wymiotów. P410 + P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F. P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z regionalnymi/krajowymi przepisami. Zawiera: węglowodory alifatyczne, propan, butan, kompozycję zapachową (cytral, limonen).

Przygotowanie i stosowanie:

Sposób użycia Umyj i osusz powierzchnię zderzaków. Mocno potrząśnij pojemnikiem. Równomiernie spryskaj powierzchnię zderzaka.

Nazwa produktu uregulowana prawnie:

Środek do listew i zderzaków

Kraj pochodzenia:

Polska

Pochodzenie:

Wyprodukowano w Polsce

Adres producenta:

Autoland J. Kisielewski & J. Morański Sp. j. ul. Ogrodowa 37 00-873 Warszawa Zakład Produkcyjny: ul. Mickiewicza 28 43-250 Pawłowice

Adres zwrotny:

Autoland J. Kisielewski & J. Morański Sp. j. ul. Ogrodowa 37 00-873 Warszawa tel./fax: +48 (32) 47 22 531 sekretariat@autoland.pl www.autoland.pl
Ilość produktów:
0
Łączna wartość:
0,00 zł
Twój koszyk jest pusty
Otwórz koszyk

PRODUKTY DNIA

opis obrazka
opis obrazka
rodowita wilczki
Inka Napój Roślinny
opis obrazka
Określ kraj i kod pocztowy miejsca dostawy:
Kraj dostawy:  
Kod pocztowy: